Länkar

Gävle Folkmusikförening
ASD Amazing Slow Downer Mobilapp för både iPhone och Android. Spelar musikfiler i valfritt tempo och tonart från egna filer, Spotify m.m. Enkelt att skapa loopar för att repetera delar av en låt
VCL Media Player  Med detta program kan man bl a spela upp musikfiler långsamt
Audacity Inspelningprogram med flera kanaler/spår, redigering och konverting av ljudformat
MuseScore – Program för notskrivning
CDDA Ripper – Ett litet enkelt program för att göra mp3-filer t ex från en CD