Länkar

 

Gävle Folkmusikförening
VCL Media Player  Med detta program kan man bl a spela upp musikfiler långsamt.
Audacity Inspelningprogram med flera kanaler/spår, redigering och konverting av ljudformat.
MuseScore – Program för notskrivning.
CDDA Ripper – Ett litet enkelt program för att göra mp3-filer t ex från en CD.