På gång

Med anledning av rådande Coronaläge har vi beslutat att tills vidare inte träffas fysiskt. Vår spelledare Kristina återkommer med hur vi ändå kan fortsätta verksamheten i något digitalt format 

Normalt har vi Spelövning måndagar 18.00-21.00 i Sjömanskyrkan. Kompet börjar 17:30