Kristinas Coronalåtar

Låt LyssnaÖvningstempoStämmaNoter
Björnes Schottis Lyssna Lyssna
Bonuspols Lyssna
Den enfaldiges vals av Johan Hall Lyssna
Dur och moll, Boda Knapp-Britta Lyssna
Farmors brudpolska Lyssna Lyssna
Gökpolska efter Anton Jernberg Lyssna
Hammerdalingen Lyssna
Hammerduringen Gåxsjö Lyssna Lyssna
Himmel och jord Lyssna
Jons Schottis instruktioner och låg kvalitet Lyssna
Julottan Lyssna Stämma
Jönsbo-Nils Lyssna Noter
Kocko-polskan e Jernberg (nr 33 i boken) Lyssna Lyssna
Kvarnbäcken av Johan Hall Lyssna
Kyrkschottis Lyssna
Lars Hök-Pers vals Lyssna Lyssna Noter
Liss-Mor Lyssna
Marias vals Lyssna
Orsa vallåtspolska Lyssna Lyssna
Polkett från Hybo Lyssna
Polska i D-moll av Johan Hall Lyssna
Pål Nirsa Lyssna
Sarkofagen Lyssna Lyssna
Sikvikspolskan Lyssna
Snar å ta åt Lyssna
Talgoxen jenka Lyssna Lyssna
Trettondagsmarschen Lyssna Lyssna
Träbensmarschen Lyssna Lyssna
Vals av Jon Aakre Lyssna Lyssna Stämma Noter
Vals efter Kalle Ågren Lyssna